UWAGA!

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Tegoroczny projekt szkoleniowy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu nosi tytuł „Biblioteka –  pracownia twórcza i komunikacyjna”. Zachęcamy do udziału pracowników dolnośląskich bibliotek, którzy chcieliby zdobyć nowe umiejętności w zakresie kreatywnej pracy z książką i pozyskać nową wiedzę o komunikacji z otoczeniem społecznym biblioteki.

Rekrutacja rusza 20 czerwca 2018 r. Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia drogą elektroniczną.
Harmonogram szkoleń i zasady rekrutacji TUTAJ >>
Rekrutacja zakończona
 
Zamknięto listy podstawowe uczestników szkoleń dla bibliotekarzy w ramach projektu Biblioteka – pracownia twórcza i komunikacyjna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 
Osoby, które zakwalifikowały się na szkolenia, otrzymały na przysłany w zgłoszeniu adres e-mailowy informację  wraz z prośbą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunek.

Uczestnicy proszeni są o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia.

Formularz i oświadczenie (podpisane i zeskanowane do formatu pdf) należy przesłać pocztą elektroniczną do 15 sierpnia  2018 r., w tytule wiadomości wpisując: Szkolenia. Formularz 2018, na adres: .

Nieprzesłanie formularza w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
 
Jednocześnie przypominamy o obowiązku informowania o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu z wyprzedzeniem tak, aby można było skierować ofertę uczestnictwa do osób z listy rezerwowej.
„Biblioteka – pracownia twórcza i komunikacyjna” – Startujemy!

20 września ruszają szkolenia dla dolnośląskich bibliotekarzy w ramach projektu „Biblioteka – pracownia twórcza i komunikacyjna”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.


Informacje o szkoleniach do pobrania:

OBSZAR: Biblioteka – pracownia (współ)pracy
  1. „Najtrudniej jest zadowolić wszystkich", czyli jak używać narzędzi animacji do diagnozowania potrzeb wspólnoty mieszkańców, 28 września 2018 r. Więcej >>
  2. Razem można zrobić więcej… O komunikacji międzysektorowej we współtworzeniu programu biblioteki, 25 września 2018 r. Więcej >>
  3. Zbuduj dobre relacje z mediami. Poradnik dla bibliotekarza, 26 września 2018 r. Więcej >>
  4. Etykieta w sieci – czyli nie tak łatwa sztuka redagowania korespondencji e-mail i tworzenia spójnych materiałów firmowych, 20 września 2018 r. Więcej >>
OBSZAR: Biblioteka – pracownia (do)pracy
  1. Porusz wyobraźnię. Książka – narzędzie kreatywne w praktyce, 21 września 2018 r. Więcej >>
  2. Czytanie obrazami – książka obrazkowa jako niezliczone źródło inspiracji do działań twórczych z dziećmi w bibliotece, 27 września 2018 r. Więcej >>
  3. Książka w roli głównej: jak prowadzić działania teatralne w bibliotece, 24 września 2018 r. Więcej >>
  4. Okładka – unikalny design, czyli tworzenie oprawy jako pomysł na zajęcia międzypokoleniowe w bibliotece, 10 października 2018 r. Więcej >>
Finał projektu „Biblioteka – pracownia twórcza i komunikacyjna”

W październikową środę (24 X 2018) zakończyliśmy uroczystą konferencją cykl szkoleniowy dla bibliotekarzy ph. „Biblioteka – pracownia twórcza i komunikacyjna”. Ideą projektu był rozwój i wzmocnienie kluczowych kompetencji bibliotekarzy w zakresie prowadzenia działań animacyjnych przy użyciu książki jako narzędzia twórczego w różnych obszarach i skierowanych do różnych grup wiekowych. Szkolenia pobudzały kreatywność bibliotekarzy, otwierały ich na nowości oraz pogłębiały związek pomiędzy biblioteką a jej otoczeniem. Dzięki uczestnictwu bibliotekarz mogli z różnej perspektywy spojrzeć na funkcjonowanie swoich instytucji, poznać mechanizmy budowania więzi z lokalną społecznością oraz wspólnego decydowania o ofercie i działaniach biblioteki.

W projekcie wzięło udział blisko 200 uczestników. We wrześniu i październiku bibliotekarze aktywnie pracowali podczas szkoleń i warsztatów, poznając ciekawe animacyjne sposoby diagnozy otoczenia, ucząc się jak partycypacyjnie budować ofertę instytucji, tworzyć właściwy komunikat dla różnego odbiorcy, i uruchamiali swoją kreatywność, dzięki czemu powstały wspaniałe, ciekawe i na wysokim poziomie artystycznym prace, jako przyczynek do prowadzenia podobnych działań w lokalnych bibliotekach.  Dyskusjom, rozważaniom, burzom mózgów i zabawie nie było końca. Powstało wiele ciekawych pomysłów do zrealizowania i inspiracji do wykorzystania. Bibliotekarze z zaangażowaniem i ekspresją podchodzili do podejmowanych tematów. Jesienna konferencja dla pracowników instytucji kultury w ramach XIII Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich była finalnym wydarzeniem tego projektu.

Podsumowaniem projektu jest prezentacja (TUTAJ >>)
Tekst: Beata Jasiak
Zdjęcia: Izabela Drapał
a
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


► Patronat medialny: